Апликација за работа

Основни информации

Образование

Пополнувањето на образованието е од највисокото по степен па последователно наназад.


Работно искуство

Пополнувањето на работното искуство е од тековното па последователно наназад.Странски јазици

Одберате странски јазик/јазици кои се понудени во листата.


Вештини и сертификати