БЕЛИ ЦЕМЕНТИ - CEM I 52,5 N и CEM II/Α-LL 42,5 Ν

Светлата и јасна боја на белите цементи на ТИТАН ги прави идеални за употреба кога изгледот е од најголема важност.
На пример, тие се користат за да се подготват бели или обоени малтери за фасадите на приватни резиденции и повеќекатни згради.

Белите цементи на ТИТАН се користат и за подготовка на бел бетон. Тој може да се користи за производство на различни форми и бои и е особено вреден за архитектите и урбанистите. Се употребува во префабрикувани елементи какви што се:

  • Архитектонски и декоративни употреби како што се гипс, премази, малтери итн.
  • Идеалeн е за подготовка на исклучително светол бетон и малтери. За внатрешни или надворешни подни површини
  • Изградба на пливачки базени
  • Компатибилен е со градежна вар и гипсирачки агенси
  • Неговата употреба резултира во поживописни бои во споредба со сивите цементи
  • Обезбедува многу висока јачина уште од најраните фази на примена
  • Опрема за патишта и мебел за градини
  • Потребни се мали количини пигменти за постигнување светли и силни бои
  • Фасадни модули. Одличeн за поправка на стари градби и споменици