Придружете ни се

Сакаш да бидеш дел од нашиот тим и да помогнеш да изградиме заедничка иднина?

Испрати ни ја твојата кратка биографија на hr@usje.mk и почни ја кариерата во УСЈЕ!

На следниот линк информирајте се за Политиката за приватност на кратки биографии на кандидати за вработување.


Погледни ги тековните огласи и пополни го формуларот за аплицирање.

Поминати огласи:

-КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ на Факултетот за деловна економија и организациски науки, Универзитет Американ Колеџ Скопје11.01.2022
- Електротехничари во електро одржување17.11.2021
- Платена практикантска работа во Магацинска служба11.11.2021
- Оператор на производство во Сектор за готов бетон17.09.2021
- Internship software developer06.09.2021
- Internship software engineer06.09.2021
- Инженер за безбедност и здравје при работа06.09.2021
- Инженер за автоматика06.09.2021
- Машински техничар во одржување06.09.2021
- Електротехничар во електро одржување06.09.2021
- Internship System Engineer15.06.2021
- Internship Software Developer15.06.2021
- Електротехничар во електро одржување27.05.2021
- Асистент за квалитет во Сектор за квалитет06.05.2021
- Машински техничари во одржување11.05.2021
- Оператор на кранови
- Раководител на тим за развој на софтверски апликации
- Машински инженер во Одд. за машинско одржување
- Работник/Помошник оператор во Погон за производство
- Машински техничари во одржување
- Референт за книговодство
- Правник во Правна служба
- Платена практикантска работа во сектор за БЗР - 17.02.2021
- Машински техничари 06.08.2020
- Референт за логистика 10.04.2020
- Sales Representative 27.02.2020
- Софтверски инженер 21.02.2020
- Business Data Analyst 04.03.2020
- Инженер за испитувања во Сектор за квалитет 14.02.2020
- Платена практикантска работа во Секторот за човечки ресурси 13.02.2020
- Платена практикантска работа во Секторот за квалитет 13.02.2020
- Софтверски инженер 19.11.2019
- Инспектор за машинско одржување 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за човечки ресурси 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за квалитет 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за животна средина 16.10.2019
- Business Data Analyst 10.10.2019
- КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ на Факултетот за деловна економија и организациски науки, Универзитет Американ Колеџ Скопје 02.10.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 10.09.2019
- Софтверски инженер 03.09.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 01.08.2019
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА 22.07.2019
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА КВАЛИТЕТ 22.07.2019
- Оператори на производство во Сектор за готов бетон и агрегати (4 извршители) 12.07.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 18.06.2019
- Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 21.06.2019
- Референт за финансиска контрола 10.06.2019
- Референт за книговодство 10.06.2019
- Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 03.05.2019
- Практикантска работа во сектор за финансии 03.05.2019
- Практикантска работа во сектор за финансии 22.04.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 11.04.2019
- Електротехничари во електро одржување (два извршители) 01.04.2019
- Оператор на кранови, во Погон за производство 12.03.2019
- ПЛАТЕНА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА ВО СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ 27.03.2019
- Правен референт во Правна служба – 1 извршител 15.01.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 30.11.2018
- Референт за финансиска контрола 29.10.2018
- Референт за набавки 04.10.2018
- КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ 21.09.2018
- Оператори на мостни дигалки – кранови, во Погон за производство 06.09.2018
- Машински техничар во одржување – 1 извршител 21.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа во правна служба 29.08.2018
- Референт за книговодство – 1 (еден) извршител 20.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.07.2018
- Машински техничари во одржување (2 извршители) 09.05.2018
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во ПРАВНА СЛУЖБА 26.04.2018
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЛУЖБАТА ЗА НАБАВКА 17.04.2018
- Референт за човечки ресурси 29.03.2018