Придружете ни се

Сакаш да бидеш дел од нашиот тим и да помогнеш да изградиме заедничка иднина?

Испрати ни ја твојата кратка биографија на hr@usje.mk и почни ја кариерата во УСЈЕ!

На следниот линк информирајте се за Политиката за приватност на кратки биографии на кандидати за вработување.


Погледни ги тековните огласи и пополни го формуларот за аплицирање.

Платена практикантска работа во Електро одржување(pdf)Аплицирај тука19.09.2022

Инженер за животна средина(pdf)Аплицирај тука16.09.2022

Оператори во Погон за производство(pdf)Аплицирај тука16.09.2022

Планер за електро одржување(pdf)Аплицирај тука18.08.2022

Асистент за квалитет во Сектор за квалитет(pdf)Аплицирај тука18.08.2022

Машински техничари во Одделение за машинско одржување(pdf)Аплицирај тука28.07.2022

Електротехничари во електро одржување(pdf)Аплицирај тука07.07.2022

Платена практиканска работа во електро одржување(pdf)Аплицирај тука07.07.2022

Финансиски аналитичар(pdf)Аплицирај тука07.07.2022

Платена практикантска работа во сектор за ЖС(pdf)Аплицирај тука06.06.2022

Планер за електро одржување (pdf)Аплицирај тука27.06.2022

Машински техничари во Одделение за машинско одржување (pdf)Аплицирај тука27.05.2022

Електротехничари во електро одржување (pdf)Аплицирај тука27.05.2022

Планер за електро одржување (pdf)Аплицирај тука12.04.2022

Машински техничари во Одделение за машинско одржување(pdf)Аплицирај тука10.03.2022

Оператори во Погон за производство(pdf)Аплицирај тука10.03.2022

Референт за набавки(pdf)Аплицирај тука10.03.2022

Референт за книговодство(pdf)Аплицирај тука19.02.2022

Инженер за готов бетон (pdf)Аплицирај тука19.02.2022

Машински инженер во Одделение за машинско одржување(pdf)Аплицирај тука25.01.2022

Машински техничари во Одделение за машинско одржување(pdf)Аплицирај тука25.01.2022

Инженер за испитувања во Сектор за квалитет(pdf)Аплицирај тука21.12.2021

Поминати огласи:

-КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ на Факултетот за деловна економија и организациски науки, Универзитет Американ Колеџ Скопје11.01.2022
- Електротехничари во електро одржување17.11.2021
- Платена практикантска работа во Магацинска служба11.11.2021
- Оператор на производство во Сектор за готов бетон17.09.2021
- Internship software developer06.09.2021
- Internship software engineer06.09.2021
- Инженер за безбедност и здравје при работа06.09.2021
- Инженер за автоматика06.09.2021
- Машински техничар во одржување06.09.2021
- Електротехничар во електро одржување06.09.2021
- Internship System Engineer15.06.2021
- Internship Software Developer15.06.2021
- Електротехничар во електро одржување27.05.2021
- Асистент за квалитет во Сектор за квалитет06.05.2021
- Машински техничари во одржување11.05.2021
- Оператор на кранови
- Раководител на тим за развој на софтверски апликации
- Машински инженер во Одд. за машинско одржување
- Работник/Помошник оператор во Погон за производство
- Машински техничари во одржување
- Референт за книговодство
- Правник во Правна служба
- Платена практикантска работа во сектор за БЗР - 17.02.2021
- Машински техничари 06.08.2020
- Референт за логистика 10.04.2020
- Sales Representative 27.02.2020
- Софтверски инженер 21.02.2020
- Business Data Analyst 04.03.2020
- Инженер за испитувања во Сектор за квалитет 14.02.2020
- Платена практикантска работа во Секторот за човечки ресурси 13.02.2020
- Платена практикантска работа во Секторот за квалитет 13.02.2020
- Софтверски инженер 19.11.2019
- Инспектор за машинско одржување 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за човечки ресурси 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за квалитет 16.10.2019
- Платена практикантска работа во Секторот за животна средина 16.10.2019
- Business Data Analyst 10.10.2019
- КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ на Факултетот за деловна економија и организациски науки, Универзитет Американ Колеџ Скопје 02.10.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 10.09.2019
- Софтверски инженер 03.09.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 01.08.2019
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА 22.07.2019
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА КВАЛИТЕТ 22.07.2019
- Оператори на производство во Сектор за готов бетон и агрегати (4 извршители) 12.07.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 18.06.2019
- Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 21.06.2019
- Референт за финансиска контрола 10.06.2019
- Референт за книговодство 10.06.2019
- Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 03.05.2019
- Практикантска работа во сектор за финансии 03.05.2019
- Практикантска работа во сектор за финансии 22.04.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 11.04.2019
- Електротехничари во електро одржување (два извршители) 01.04.2019
- Оператор на кранови, во Погон за производство 12.03.2019
- ПЛАТЕНА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА ВО СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ 27.03.2019
- Правен референт во Правна служба – 1 извршител 15.01.2019
- Машински инженер во Одделение за машинско одржување 30.11.2018
- Референт за финансиска контрола 29.10.2018
- Референт за набавки 04.10.2018
- КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ 21.09.2018
- Оператори на мостни дигалки – кранови, во Погон за производство 06.09.2018
- Машински техничар во одржување – 1 извршител 21.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа во правна служба 29.08.2018
- Референт за книговодство – 1 (еден) извршител 20.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.08.2018
- Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.07.2018
- Машински техничари во одржување (2 извршители) 09.05.2018
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во ПРАВНА СЛУЖБА 26.04.2018
- ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЛУЖБАТА ЗА НАБАВКА 17.04.2018
- Референт за човечки ресурси 29.03.2018