Контакт

Контактирајте нè:

Бул. Борис Трајковски бр. 94
1000 Скопје, 
Република Северна Македонија

Телефон: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

e-mail: contact@usje.mk

Лице одговорно за контакт со инвеститори

Бети Николовска

Контакт телефон: +389 2 2786 154

Електронска пошта: betin@usje.mk