Контакт

Контактирајте нè:

Бул. Борис Трајковски бр. 94
1000 Скопје, 
Република Северна Македонија

Телефон: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

e-mail: contact@usje.mk

Лице одговорно за контакт со инвеститори

Габриела Барлакоска, Менаџер за финансии,

Контакт телефон: +389 2 2786 150

Ел. пошта: Gabriela.Barlakoska@usje.mk