Годишни извештаи

Во 2010 година, УСЈЕ го објави првиот извештај за Корпоративна општествена одговорност и одржлив развој. Оттогаш извештаите се објавуваат на редовна основа, сумирајќи ги најважните годишни финансиски и нефинансиски резултати и придонесот на компанијата во различни општествени сегменти.

На оваа страница може да ги погледнете извештаите од различни години.

ABOUT THE ESG REPORT 2023

The USJE ESG Report 2023 covers the period from January 1st until December 31st, 2023.

The Report has been developed to meet our stakeholders' needs and expectations regarding USJE’s performance in the areas of Environment, Social and Governance (ESG). USJE is aligned with TITAN Group for the approach and standards in monitoring, reporting, and verifying its disclosures on performance in the Report.

Since 2009, USJE has voluntarily committed to disclosing annual environmental, social and governance performance and connecting with the stakeholders’ material issues.

ГРУПАЦИЈА ТИТАН  

Погледнете ги годишните извештаи на Групацијата ТИТАН.