Одбор на директори

ЈАНИ ПАНИАРАС ПРЕТСЕДАТЕЛ
БОРИС ХРИСАФОВ ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР, ИЗВРШЕН ЧЛЕН
ЉУБЧО КАРАПЕТКОВ ИЗВРШЕН ЧЛЕН
ЛОУКАС ПЕТКИДИС НЕЗАВИСЕН, НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН
ФОКИОН ТАСОУЛАС НЕЗАВИСЕН, НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН
МИРОСЛАВ ГЛИГОРИЈЕВИЌ НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН
ТОМАС ГЛАВАС НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН