Одбор на директори

ЈАНИ ПАНИАРАС ПРЕТСЕДАТЕЛ
БОРИС ХРИСАФОВ ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР, ИЗВРШЕН ЧЛЕН
ЛОУКАС ПЕТКИДИС НЕЗАВИСЕН, НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН
ФОКИОН ТАСОУЛАС НЕЗАВИСЕН, НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН
МИРОСЛАВ ГЛИГОРИЈЕВИЌ НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН
МАРИО БРАЧИ НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН