TITANUP

МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА И WEB ПЛАТФОРМА ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Нова мобилна апликација „TitanUp” – модерна и ефикасна услуга за купувачите на УСЈЕ.

Унапредување и модернизација, брза и ефикасна услуга во процесот на испорака на
производите се дополнителни можности што ги нуди новата мобилна апликација „TitanUp”,
која Цементарница УСЈЕ АД Скопје ја креираше за сите свои купувачи. „TitanUp” апликацијата
овозможува нарачките да се реализираат без физички контакт со што купувачите заштедуваат
време.


Новата мобилна апликација е достапна на следните линкови: